VIJF BEDIENINGEN - APEST

Bron: 5qcentral.com

Gezamenlijke groei en dienstbetoon aan elkaar en omgeving; dát zijn precies de speerpunten van een R3NEW-community. In Efeze 4 worden deze elementen als doel benoemd, waarbij de vijf bedieningen Apostel, Profeet, Evangelist, Herder en Leraar als cadeau benoemd worden om deze doelen op een gezonde manier te realiseren. APEST (de Engelse afkorting van de Vijf Bedieningen) verklaren we binnen R3NEW niet heilig, maar we zijn wel heilig overtuigd van de meerwaarde ervan voor de ontwikkeling van wijkcommunities.

Alan Hirsch is als schrijver vooral bekend geworden door zijn boek ‘Forgotten Ways’. Hirsch beschrijft hierin hoe kerk ontworpen en bedoeld is om een beweging te zijn, en zoomt in op de redenen waarom deze beweging op sommige plekken tot stilstand gekomen lijkt. De eenzijdige focus op ‘herderschap’ en ‘leraarschap’ is volgens Hirsch een hele belangrijke daarin. In Efeze 4 worden namelijk vijf bedieningen benoemd (APEST) in plaats van twee, en deze vormen volgens Hirsch met elkaar een prachtig framework om in beweging te komen en te blijven.

 

In zijn boek 5Q werkt Hirsch zijn idee over het belang van APEST in onze kerken, communities, bedrijven en andere delen van de samenleving verder uit. Bekijk de korte video hier naast voor wat meer informatie over APEST.

Een test kan helpen om met anderen het gesprek aan te gaan over jouw gaven en talenten, bekeken vanuit Efeze 4 waar gezamenlijk groei en dienstbetoon het doel blijkt van deze gaven. Via onderstaande sites kunnen verschillende varianten van de APEST-test gevonden worden. Gebruik de resultaten vooral om samen het gesprek aan te gaan over veelkleurig leiderschap, het herkennen en erkennen van potentie binnen de community, en het in balans houden van gaven en functies die allen nodig zijn om gezond te blijven ontwikkelen en bewegen.