Welkom bij R3NEW

Wij zetten ons in voor de bloei van wijken in Nederland

Je bent via het boek Herstellers bij R3NEW terecht gekomen. Waarschijnlijk ben je net als wij geraakt door datgene wat Gabe Lyons beschrijft: als volgelingen van Jezus willen we net als Hij liefde uitdelen, anderen dienen en herstel & hoop brengen op de plek waar we wonen, werken en ontspannen. Dat is niet alleen voor ons goed nieuws, maar ook voor onze families, buren, collega’s en vrienden. Tóch?

 

Gabe Lyons zet ons op een prikkelende manier aan het denken. Christenen (vaak samengevat als ‘de kerk’) staan niet altijd bekend hun sterke identiteit en hun grote inclusiviteit. Terwijl deze heel goed hand in hand kunnen gaan. Je hoeft anderen niet uit te sluiten uit angst je eigen wortels te verliezen. Andersom mag je ook gewoon trots je identiteit blijven omarmen als middenin de diversiteit van het leven staat. Maar hoe beweeg je nu als individu en als collectief in dit spanningsveld? Herstellers geeft er een voorzet voor, R3NEW kopt deze graag in!

R3NEW gelooft dat identiteitsgebonden wijkcommunities dé oplossing zijn. Maar wat is het probleem? Wij zien er twee die we kort beschrijven.

Nieuwe generaties christenen willen ‘geloof in actie’

Geloven is niet meer zo vanzelfsprekend in Nederland. Jaar in jaar uit zakt het percentage actieve gelovigen, zo blijkt uit onderzoek. Maar daarmee is niet alles gezegd. De christenen die wél kiezen om met trots en volle overtuiging vanuit hun identiteit te leven, zoeken massaal naar nieuwe vormen waarin hun geloof praktischer en relevanter wordt. Voor henzelf en anderen. Nieuwe initiatieven en vormen schiet zeker tijdens en na de Corona-crisis als paddenstoelen uit de grond. De rode draad van wat er gezocht wordt: klein, relationeel, informeel & relevant. Het is niet verwonderlijk dat deze beweging vooral onder jongere generaties gezien wordt, die (nog) minder hechten aan de bekende vormen van geloven en gemeenschapsvorming én vanuit school en studentenverenigingen veel meer affiniteit hebben opgebouwd met ‘community’.

Wijken hebben initiatieven nodig die een verschil willen maken

De andere ontwikkeling zien we vanaf 2015 snel relevant worden. Vanaf het moment dat koning Willem-Alexander in zijn troonrede het onderwerp ‘participatiesamenleving’ introduceerde, is het begrip niet meer weg te denken. De overheid trekt zich weer verder terug uit het dagelijkse leven, het is steeds meer aan bewoners zelf om verbinding, sport, onderhoud en zorg in de wijken van Nederland op te pakken. Het aantal bewonersinitiatieven stijgt sinds 2015 dan ook exponentieel, maar nog niet hard genoeg. Gemeenten, fondsen, provincies: ze staan te trappelen om meer initiatieven te omarmen en via nieuwe creatieve en betrokken vormen wijken tot bloei te zien komen. Alhoewel er een grote diversiteit aan initiatieven is, hebben velen affiniteit met dat wat in de literatuur als ‘Community Development’ bekend staat of ‘Neighborhood Transformation’. Moeilijke woorden voor wijken in bloei ;-).

Al bijna 10 jaar is R3NEW actief op het grensvlak van beide ontwikkelingen. Onze wijkcommunities zijn niet alleen een plek waar nieuwe, kleine, betrokken en interkerkelijke discipelschapsgroepen ontstaan. Ook organiseren deze initiatieven zich als wijkcommunity (bewonersinitiatief) waarin tientallen of honderden wijkgenoten met elkaar in verbinding gebracht worden. Vriendschappen ontstaan, verschillen worden overbrugd, wijken komen tot bloei.

 

Wellicht dat je enthousiast bent over onze aanpak, en zou je zelf meer willen leren of gelijk al concreet aan de slag gaan in jouw wijk. R3NEW kan jou op verschillende manier een stap verder helpen. Bekijk via onderstaande link de mogelijkheden, en laat ons weten als je aan de slag wilt met R3NEW!

We hebben een korte promo gemaakt om jou wat meer beeld bij onze communities te geven. Luister hieronder naar de verhalen en toelichting van Jaap, Jouke, Aline, Pieter en René.

IK ONTVANG GRAAG HET WEBINAR WIJKPIONIEREN