Partnerplekken R3NEW

PARTNERPLEKKEN

Partnerplekken zijn communities die niet onder R3NEW als stichting vallen (bijvoorbeeld omdat er gekozen is voor een eigen stichting of deze wens er zelfs helemaal niet is), maar wel onderdeel willen zijn van de beweging in Nederland. Partnerplekken dragen via een maandelijkse contributie bij aan de missie voor Nederland. Ze sluiten aan bij de maandelijkse intervisie (samen) en coaching (individueel), en doen mee met de kwartaalbijeenkomsten van R3NEW.