Stichting R3NEW

RSIN: 853237578

KvK nummer: 58917861

Doelstelling

Door het initiëren, begeleiden en vermenigvuldigen van holistische wijkcommunities wil R3NEW zich inzetten voor de bloei van wijken in Nederland. De volgende projecten vallen onder Stichting R3NEW

 

  • Community Design (Ontwerp & Ontwikkeling)
  • Wijkcommunties KenHem
  • Wijkcommunity DeelHem
  • Wijkcommunity Hoogkerk

Contactgegevens

E-mail: info@r3new.nl
Telefoon: 06-33839176
Bezoek- & postadres: Bosrand 28A, 6718 ZN, Ede
Rekening: NL20 RABO 0342 4915 63

Raad van Toezicht

Voorzitter
Giel-Jan de Visser

 

Secretaris
Thea Kok

 

Penningmeester
Edwin Laagland Winder

Dagelijks bestuur

Directeur-bestuurder
René Visser

Beloningsbeleid

De toezichthouders van de Raad van Toezicht van de stichting ontvangen geen vergoeding. De directeur-bestuurder en medewerkers van de stichting worden beloond conform de salarisschalen van de CAO Sociaal Werk. Vrijwillige medewerkers ontvangen in principe geen vergoeding. In voorkomende gevallen kan een vrijwilligersvergoeding worden gegeven.

Jaarverslagen

2017
2018
2019
2020
2021