De droom

Beter een goeie buur dan een verre vriend. Deze Bijbelse wijsheid blijkt in de praktijk, en CBS heeft hier nu ook cijfers aan gekoppeld.

 

Dankzij jarenlange ervaring en theoretische scholing op het gebied van Community Development heeft R3NEW veel kennis opgebouwd over het waarom hiervan. Deze inzichten hebben het verlangen aangewakkerd om deze situatie te realiseren in alle wijken van Nederland. Een ideaal dat in de praktijk weerbarstig is, maar ook een ideaal die de investering waard is.

 

R3NEW gelooft dat er grote kansen liggen in het verbinden van kerken en wijken. Daarom zoekt R3NEW in samenwerking met veel christelijke én seculiere partijen naar nieuwe community-gebaseerde kerkbewegingen die vanuit dienstbaarheid een rol kunnen spelen in het verbinden en verrijken van wijken. Een stevige uitdaging, want chemie tussen kerk en samenleving is de laatste decennia ver te zoeken. Als van beide kanten begrip en waardering ontstaat kon er wel eens iets moois gaan gebeuren, daar zijn wij van overtuigd!