Onze kracht

Vanuit kerken is aandacht voor wijkwerk, maar dan vooral rondom de spirituele kant van het mens-zijn. Vanuit het sociaal domein is aandacht voor wijkwerk, maar dan vooral gericht op de sociale kant ervan. En vanuit ondernemers is aandacht voor de wijk als doelgroep, maar dan vooral gericht op de zakelijke kant daarvan. Er zijn in Nederland nog weinig goede voorbeelden waarbij zorg, zaken en zingeving samenkomen in wijkcommunities.

De kracht van R3NEW zit in de unieke holistische aanpak die toegepast wordt binnen wijkcommunities. De beste inzichten vanuit de business (zaken), sociaal domein (zorg) en kerkplanting (zingeving) worden in deze holistische aanpak geïntegreerd met elkaar. Het combineren van deze domeinen zorgt voor een bijzonder sterke dynamiek in wijken.

Daarnaast slaagt R3NEW erin om complexe community-processen eenvoudig en creatief over te dragen aan pioniers en hun wijkcommunities. Hierdoor wordt community development toepasbaar voor een veel grotere groep, en hopen we met veel wijkcommunities impact te kunnen hebben in de wijken van Nederland.